Hjerting Sports- og Kulturhus danner rammen om mange forskellige aktiviteters muligheder. Der er omklædningsfaciliteter for Fodbold og Tennis som også kan bruges for andre udendørs aktiviteter.
Så er der mulighed for fittness aktiviteter inklusiv spinning.
Huset indeholder to store rum der kan bruges til folkedans, fordrag, mindre træning, E-sport, yoga, bridge, fællesskab osv. Her sætter kun fantasien grænser.
Der er mødelokaler der kan opdeles så de kan bruges til store og små møder.
Huset indeholder også køkkenfaciliteter som giver mulighed for køb af drikkevarer og sunde små snacks. Ved størrer bespisninger anbefales det at maden kommer udefra og bliver anrettet i køkkenet.

Nyheder


Byggeriet er afsluttet og de sidste fejl og mangler er ved at blive rettet.

HIF har åbnet en fitness afdeling som har sine egne lokaler i huset.
Der var planlagt åbning den 24. februar 2020 med et special tilbud hvor det kun koster 450 kr. frem til slutningen af august 2020.
Dette belv en meget kort åbning som blev overhalet af Corona nedlukning. Nu har vi igen fået lov til at åbne med begrænsninger.
Der er mulighed for instruktør hjælp på forskellige tidspunkter.
Se www.HjertingIF/fitness for detaljer.
Der er også en forlængelse af det meget attraktive åbningstilbud.  

Kultur arrangementer


Vi søger kultur aktiviteter til huset og håber at der er opbakning i Hjerting til at benytte huset til diverse arrangementer i 2020  nu hvor huset står færdigt.
Vi tilstræber at skabe et rummeligt hus som ramme for et klubliv med aktiviteter, fx styrketræning, sangaftener, foredragsaftener, festlige arrangementer ved højtiderne m.v. Og bare samvær.
 
Endvidere tænkes huset at rumme andre kulturelle aktiviteter med almene formål, som ikke direkte er tilknyttet Hjerting Idrætsforening, men som indirekte vil være et plus for foreningen. Denne mulighed har foreningen ikke med de nuværende lokaliteter.
Kort sagt: en af hensigterne med det multifunktionelle hus er, at det skal kunne bruges af alle borgere – på alle tider af døgnet. Det kunne være til almindeligt samvær, dans og rytmisk gymnastik, E-sport, foredrag, kurser m.v
folkedans
basketball
løbsafdelingen
hovedafdeling
fodbold
badminton
gymnastik
tennis
DSI | Tobølparken 25 | 6710 Esbjerg V | Tlf.: 20214191