Huset er klar til udlejning under Corona restriktionernesmiley

Huset kan lejes til forskellige kultur aktiviteter. det kan enten være faste ugentlige/månedlige aktiviteter som for eksempel ældre gymnastik, yoga, fællesspisning og rigtigt meget andet.

Huset udlejes ikke til afholdelse af aktiviteter eller fester som kan genere de omkringboende.
DSI | Tobølparken 25 | 6710 Esbjerg V | Tlf.: 20214191